Anotace:

Na programu letošního jarního setkání jsou obecné i konkrétní příklady, vyplývající ze změn, probíhajících v naší společnosti i změn způsobených klimatickou změnou. Na tyto změny bude potřeba reagovat i změnami v území, které musí být podloženy územně plánovací dokumentací. Druhým tématem konference bude digitalizace a standardizace výstupů v oblasti územního plánování. Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních.

Termín a místo konání: 28. - 29. 4. Lanškroun

Kontaktní osoba: Doc. Ing. arch. Petr. Durdík, e-mail: [email protected], tel.: 603 507 823

Přednášející:

Ze zahraničí Estonsko - Taavi Pipar

Dále z ČR - Roman Línek, Radim Vetchý, Oldřich Bitner, Radim Perlín, Allan Gintel, Václav Stárek, Roman Škrabánek, Roman Mentlík, Josef Morkus, Jiří Plašil, Pavel Přinosil, Jakub Hulec, Romana Vačkářová, Kateřina Vrbová, Milan Svoboda, Roman Vodný

Počet bodů: 5

Více informací zde

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference