Anotace:

Hlavními tématy jsou využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje; složky rekreačního potenciálu území (krajinný ráz, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině); poškozování chráněných částí přírody rekreační utilizací (příklady a návrhy řešení, zkušenosti); přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace; rekreační funkce a využívání lesních ekosystémů; rekreační využívání dopravní sítě; rekreační využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí.

Termín konání: 27. 4. 2022

Místo konání: Křtiny

Kontaktní osoba: Ilona Prausová, tel.: 777 577 496, e-mail: [email protected]

Přednášející: Jitka Fialová, Alena Kliková, Pavla Kotásková

Více informací

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference