Milí čtenáři,

dne 18. května 2020 skončil v České republice stav nouze a běh kanceláře ČKA se konečně vrací zpět do svých kolejí. Uplynulé dva měsíce nebyly pro nikoho jednoduché. Nepříjemné pocity vyvolávala hlavně nejistota, která nás paralyzovala v plánování akcí jak komorových, tak akcí České ceny za architekturu. Nestandardní situace postavila kancelář před výzvu hledat alternativní cesty v plnění komorové agendy, dovedla nás k vyzkoušení nových technologií a přístupů v organizaci práce. Mnohé z nich se skvěle osvědčily z hlediska úspory času, financí i zlepšení komunikace a budou mít své místo ve fungování kanceláře i do budoucna. 

Přípravné semináře k autorizační zkoušce do komory proběhly formou živého videopřenosu, což bylo účastníky (i přednášejícími) přijato téměř jednoznačně pozitivně. Pravidelných porad kanceláře se nyní formou videopřenosu účastní také kolegyně z brněnské kanceláře a náš předseda. Online zasedání si vyzkoušely i komorové orgány, které budou sice ve výkonu svých funkcí pokračovat na zasedáních s osobní účastí, mohou ale v budoucnu dálkovou formu využít např. k přizvání hostů nebo umožnění účasti nemocného člena. Spolu s Českou radou pro šetrné budovy se nám podařilo spustit pravidelní středeční vzdělávací webináře na téma Udržitelnost, které by v nedistanční formě představovaly nezanedbatelný finanční náklad a nemohly by se jich účastnit desítky mimopražských posluchačů.

Naše zkušenost s několikatýdenní prací zaměstnanců kanceláře na homeoffice potvrdila analýzy, podle kterých produktivita při práci doma neklesá, mnohdy naopak roste. Většina z nás se přesto nemohla dočkat návratu na Malou Stranu. Děkuji svým kolegyním a kolegům za vynaložené pracovní nasazení a předsedovi za velké množství podpory, kterou nám všem průběžně poskytoval.

Naší aktuální výzvou je zajistit, aby si z této nemilé situace odnesla inspiraci k pozitivním změnám také Česká cena za architekturu. Do letošního ročníku je přihlášeno 192 architektonických děl, v tak dobrý start jsme ani nedoufali. Musíme ale čelit stále se měnícím restrikcím pro společenské akce a bohužel také hrozbě ekonomické krize, která vede naše partnery k utahování opasků. Velmi si vážíme těch, kteří nám nehledě na nejistotu slíbili podporu a držíme palce všem ostatním, kteří bojují o pracovní místa svých zaměstnanců. Věřím, že z této krize můžeme vyjít s pevnějšími vztahy, silnější a efektivnější.

Přeji Vám příjemné čtení newsletteru a když budete mít cestu kolem, projděte se po Karlově mostě na vzácně klidnou Malou Stranu a přijďte pozdravit tým své Komory.

Dagmar Petrová, ředitelka Kanceláře ČKA