Milí kolegové,

letošní valná hromada ČKA byla mimořádně dělná. Podařilo se projednat řadu povinných dokumentů i mnoho novinek. Mezi nimi bych rád zmínil teze ČKA k udržitelnosti, které Petr Lešek připravil jako východisko práce pracovní skupiny Udržitelnost. Účastníci VH byli informováni i o tezích ČKA k reformě územního plánování.

Důležitým bodem VH byly, jako každoročně, změny řádů. Mnohé z nich byly předloženy jako reakce na praktické uplatňování řádů orgány Komory.

Z mého pohledu zásadní, a také velice diskutovanou, je změna Soutěžního řádu a Profesního a etického řádu, kterou se zrušil i zákaz účasti členů ČKA v neregulérních soutěžích. Argumentace proti této změně vycházely především z obavy, že zadavatelé využijí tuto možnost a přestanou usilovat o potvrzení regulérnosti soutěží. Domnívám se, že veřejní či soukromí zadavatelé, kteří vyhlášení soutěže opravdu myslí vážně a chtějí díky soutěži získat kvalitní a realizovatelné architektonické či urbanistické návrhy, půjdou i nadále cestou regulérní soutěže. Osobně jsem přesvědčen, že nátlak na zadavatele s využitím restrikcí nedělá ČKA dobré jméno a mně rozhodně není blízký.

Uvedená změna řádů týkající se zrušení zákazu účasti autorizovaných architektů v neregulérních soutěžích byla valnou hromadou po diskusi přijata. Komora tak podle mě udělala krok, který je v naší přítomnosti dost výjimečný. Krok směrem k důvěře a osobní zodpovědnosti každého z nás.

Vůči zadavatelům se otvírají další možnosti podpory soutěží. Od počátku května pracuji na zkrácený úvazek v Kanceláři Komory jako konzultant soutěží pro zadavatele. Chci se ve spolupráci s kolegy z pracovní skupiny Soutěže více věnovat propagaci soutěží a jejich dopadů do kvality vystavěného prostředí v České republice.

Mějte krásné jarní dny.

Milan Svoboda