Smlouvy uzavřené mezi ČKA a společností MARSH

Úplné znění smluv uzavřených mezi Českou komorou architektů a společností MARSH naleznete zde.

Změny v pojištění od 1. 1. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že s platností od 1. 1. 2021 dojde ke změně limitů v základním komorovém pojištění pro pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob.

Bude možné volit z těchto variant:
Limit plnění 200.000 Kč      pojistné 1.140 Kč
Limit plnění 1.000.000 Kč   pojistné 2.800 Kč

Limit plnění 500 000 Kč již dále nebude k dispozici a bude nahrazen limitem plnění 1.000.000 Kč.

Více informací

Další zajímavé články týkající se profesního pojištění