Česká komora architektů dlouhodobě propaguje architektonické soutěže. Veřejným zadavatelům nabízí konzultace a pomoc s přípravou soutěží. Pracovní skupina ČKA pro soutěže současně aktivně oslovuje jejich potenciální vyhlašovatele a upozorňuje na hlavní výhody tohoto postupu při zadávání veřejné zakázky, mezi něž patří např. výběr z vícero návrhů na základě kvality nikoliv ceny či transparentnost celého procesu.

Další pomocnou rukou nabídnutou vyhlašovatelům je poskytnutí vzorových soutěžních podmínek pro otevřenou a nově také užší soutěž o návrh připravené podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Vzory jsou od prosince 2016 zveřejněné na webových stránkách ČKA v sekci Soutěže, v rubrice „Jak připravit soutěž?“
V části věnované specifikaci zakázky se vzorové soutěžní podmínky např. obracejí k tzv. kalkulačkám, tedy programům pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky, které ČKA zveřejnila na konci roku 2014 a průběžně tyto programy aktualizuje i pro specifické okruhy činnosti architektů a projektantů. „Kalkulačky“ jsou k dispozici na webu ČKA v sekci Pro veřejnou správu a v sekci Pro architekty. Přípravou modelových soutěžních podmínek Komora reaguje na časté podněty ze strany vyhlašovatelů i organizátorů architektonických soutěží. ČKA si od tohoto kroku slibuje zejména zefektivnění celého procesu a také usnadnění přípravy soutěže pro vyhlašovatele. 

www.cka.cz/cs/souteze/jak-pripravit-soutez/vzory-a-pravidla-soutezi