• Výzvy na územní plány, jejich změny, regulační plány a územní studie

    Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje byly vyhlášeny výzvy na územní plány, jejich změny, regulační plány a územní studie. Národní program (NP) Podpora územně plánovacích činností obcí ne-zapomíná na malé obce. Dotační titul „územní plán“ je určen právě jim.