Po posouzení zadávacích podmínek urbanistické soutěže o návrh "Regenerace sídliště Na Železné v Rokycanech", Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní urbanistickou soutěž v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Problematickou částí soutěžních podmínek je porota, velmi nízké ceny vzhledem k požadavkům, nedořešená anonymita apod.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.
Korespondence ČKA s vyhlašovatelem k nahlédnutí: