ČKA zaznamenala, že obec Dětmarovice vyvěsila dne 21. července 2014 žádost o předložení cenové nabídky na zpracování úvodní rozhodovací studie k možnosti realizace stavby „Pobytový dům pro seniory“. Úkon ČKA považuje za soutěž s předkládáním návrhů, tedy architektonickou soutěž.

 

V zájmu vyhlašovatele a efektivního nakládání s veřejnými prostředky ČKA vytýká zejména následující - ve výzvě není zmínka o tom, že by uchazeči získali za odevzdání požadovaného návrhu finanční odměnu - z toho ČKA usuzuje, že se jedná o návrh zdarma. Současně není předem známa porota s nadpoloviční většinou nezávislých členů pro odborné posouzení nejvhodnějšího návrhu. Navíc ČKA upozorňuje, že zadání není dostatečné, aby byly případně zpracované návrhy korektně porovnatelné.


Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.