Předmětem architektonické soutěže bude nalezení hodnotného a koncepčního návrhu plochy před novostavbou obecního úřadu v řešeném území a koncepce zachování hodnoty navazujícího veřejného prostranství centrální plochy obce v dotčeném území.

Jednofázová užší ideově-projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2020

Vyhlašovatel

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
Za zadavatele jedná: Ing. Daniel Stráský, starosta obce
Tel: 606 073 667
E-mail: starosta@rozdrojovice.cz

Další připravované soutěže