Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby Domu sociálních služeb na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 2931/122 a 2931/123 v katastrálním území Žižkov. Vlastnické právo k pozemkům má Hlavní město Praha, svěřenou správu nemovitostí má Městská část Praha 3. Pozemky se nachází v ulici Pod lipami a v současnosti zde stojí objekt, který bude odstraněn (projekt odstranění stavby není předmětem navazující zakázky).

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 9/700, 130 85 Praha 3

Další připravované soutěže