Předmětem soutěže bude návrh komplexních stavebních úprav hvězdárny v Prostějově, které přinesou této instituci kvalitní prostory pro naplňování a rozvoj jejích vzdělávacích, volnočasových i vědeckých aktivit. Součástí řešení bude i bezprostřední propojení s parkem a prostor pro venkovní akce.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2022

Vyhlašovatel

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc