Předmětem soutěže je navrhnout plán rekonstrukce a úprav historického objektu č. p. 171 na náměstí Svobody v Modřicích tak, aby především sloužil jako městské muzeum, ale také knihovna, infocentrum, galerie, kavárna, klubovny, veřejně přístupný dvůr s možností využití na koncerty a vystoupení Muzeum má hostit stálou expozici o historii obce i příležitostné krátkodobé výstavy. Předmětem soutěže je tedy rovněž úvaha o fungování interiéru a výstavního provozu. Cílem soutěže je pro Modřice najít partnera pro vytvoření nového společenského a kulturního centra města v kontextu jeho historické zástavby.

Architektonická jednofázová projektová soutěž o návrh

Termín vyhlášení soutěže je stanoven na září 2019.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2019

Vyhlašovatel

Město Modřice

Organizátor

CCEA MOBA

Další připravované soutěže