Předmětem soutěže bude nalezení vhodného architektonického řešení pro ideový koncept expozice na území NKP – Pietní území Zámeček v Pardubičkách. Návrh bude obsahovat řešení prostoru NKP s objektem expozic. Nedílnou součástí bude řešení nástupního prostoru a přilehlého okolí památníku.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Žádost o účast bude možné doručovat na adresu: podatelna, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21
Pardubice, ve lhůtě do 5.6.2017.


Předpokládaný termín vyhlášení

16. 05. 2017

Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Martin Charvát - primátor města
Tel/fax: +420 466 859 502
E-mail: Martin.Charvat@mmp.cz