Předmětem soutěže bude najít nejlepší řešení na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje včetně špalíčku.

Cílem soutěže je pro město Bystřice najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru a řešení dvou nejvýznamnějších veřejných prostor města.

Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 40 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Předpokládané vyhlášení soutěže je v červnu 2020.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2020

Vyhlašovatel

Město Bystřice

Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Další připravované soutěže