Předmětem soutěže o návrh bude řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku města bude návrhem posílena.

Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh novostavby budovy a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2020

Vyhlašovatel

Město Velešín

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová / Ing. arch. Pavla Sommerschuh

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

650 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

00:00 01. 02. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Vágner – starosta
Ing. arch. Petr Hornát – městský architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

BcA. Petr Trajer – zastupitel
Jiří Růžička - místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Další připravované soutěže