Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu nového Víceúčelového domu obce Hlásná Třebaň a jeho okolí. Rozvíjející se obec potřebuje vybudovat adekvátní zázemí občanské vybavenosti, které bude funkční, šetrné, přívětivé a otevřené pro všechny občany. Polyfunkční objekt se stane novým sídlem obecního úřadu s požární zbrojnicí, stejně jako místem pro kulturu, služby a volný čas.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 05. 2021

Vyhlašovatel

Obec Hlásná Třebaň

Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň

Další připravované soutěže