Předmětem soutěže bude zpracovaní urbanistické studie na nestabilizované území Tepna. ÚS bude vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Mezinárodní dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/tepna-nachod
Předpokládaný termín vyhlášení

04. 05. 2020

Vyhlašovatel

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
zástupce: Jan Birke, starosta města Náchod
mestonachod.cz

Organizátor

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]
CCEA MOBA
cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 650 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 25. 09. 2020

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 11. 12. 2020

Datum vyhlášení soutěže

04. 05. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

23. 04. 2020

Předseda poroty

Jaroslav Wertig - A69

Řádní členové poroty - závislí

Jan Birke, starosta města Náchod
Jan Čtvrtečka, místostarosta města Náchod
Michal Kudrnáč, komise pro řešení budoucnosti areálu Tepny

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Hnilička
Jaroslav Wertig - A69
Marta Mnich - VROA
Tina Saaby - Tina Saaby Copenhagen

Náhradníci poroty - závislí

František Majer, místostarosta města Náchod

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Aleš Krtička
Viktor Vlach, architekt

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže