Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce současného “Domu umění” na náměstí Přemysla Otakara II. č.p.127 na “Centrum současného umění a architektury”. Součástí řešení bude návrh turistického informačního centra, výstavní galerie, edukačního centra, kancelářských prostor, experimentálního interaktivního prostoru, nezbytného sociálního a technického zázemí, včetně úpravy dvora a podloubí objektu.

Jednofázová užší projetová architektonická soutěž.

Termín podání žádostí o účast: 16. listopadu 2020, 12:00 hod.

Prohlídka řešené lokality se uskuteční dne 10. prosince 2020 v 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa
plnění je před budovou Domu umění, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice 1, 370
01 České Budějovice.


 Předpokládaný termín vyhlášení

26. 10. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák

Sekretář soutěže

Dagmar Zegermacherová

vedoucí oddělení veřejných zakázek
Adresa: Statutární město České Budějovice
Tel: +420 386 803 220
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

640 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 08. 02. 2021

Datum vyhlášení soutěže

21. 10. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

12.2.2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 10. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Juraj Thoma, 1. náměstek primátora
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. náměstek primátora
Ing. Světlana Procházková, MBA zastupitelka města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Hynek Látal, Ph.D. člen kulturní komise

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Zuzana Kurz, architektka, Kurz architects s.r.o.
Ing. arch. Eva Zemenová, architektka, 4DS spol. s r.o.

Přizvaní odborníci:
Michal Škoda, kurátor Galerie současného umění a architektury
Ing. Daniel Šnejd, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ
Ing. arch. Jan Němec, hlavní architekt města České Budějovice

Další probíhající soutěže