Předmětem soutěže je najít nejlepší umělecké ztvárnění nové plastiky ve veřejném prostoru a revitalizace / zprovoznění stávajícího nepoužívaného brouzdaliště – tedy nejlepší řešení umělecko-architektonické intervence při ulici Sokolovská na zelené ploše navazující na park Podviní, naproti Nemocnici ve Vysočanech, konkrétně na parcele č. 3076/2, k. ú. Libeň).

Jednofázová otevřená projektová výtvarně-architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 9

Sekretář soutěže

František Novotný

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 19. 11. 2021

Datum vyhlášení soutěže

04. 10. 2021

Lhůta k podání dotazů

02. 11. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

01. 07. 2021

Předseda poroty

Edith Jeřábková, teoretička umění a kurátorka

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Jan Kasl
Adam Vážanský - místostarosta Městské části Praha 9, Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy místopředseda poroty
Kamila Viktorinová - zastupitelka Městské části Praha 9, Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Martina Forejtová
Katarína Hládeková - umělkyně
Jiří Plieštik - umělec

Náhradníci poroty - závislí

Eva Kořánová - ředitelka Galerie 9, Městské části Praha 9
Milan Rosol - Odbor životního prostředí Městské části Praha 9

Náhradníci poroty - nezávislí

Vojtěch Tecl - architekt

Další probíhající soutěže