Předmětem soutěže je návrh městského domu pro městskou část Praha 10 a návrh konceptu okolních veřejných prostor. Byty, které budou zaobírat cca 50 procent HPP, doplnění o kulturní a obchodní funkci.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko - urbanistická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/edn
Předpokládaný termín vyhlášení

07. 06. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

Organizátor

CCEA MOBA: MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

CCEA MOBA
[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 22. 10. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 21. 01. 2022

Datum vyhlášení soutěže

07. 06. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 05. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Martin Valovič, místostarosta městské části Praha 10
Jana Komrsková, 1. místostarostka městské části Praha 10
Milan Maršálek, předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu městské části Praha 10

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ivan Kroupa
Ing. arch. Martina Buřičová
Günter Katherl, architekt, caramel.at
Oana Radeş, architektka, shift-au.com

Náhradníci poroty - závislí

Martin Sekal, místostarosta městské části Praha 10
Michal Kočí, uvolněný člen Rady městské části Praha 10
David Kašpar, místostarosta městské části Praha 10

Náhradníci poroty - nezávislí

Alexandra Georgescu, architektka, kogaa.eu

Přizvaní odborníci:
Jiří Zákostelný, Oddělení koncepce a rozvoje MČ Prahy 10.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže