Předmětem soutěže je rekonstrukce stávající budovy Čechovy školy v Trojské ulici 211/110, její dostavba (pozemek 314/1) a případný návrh novostavby na pozemku 294/1.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Pro zájemce o soutěž bude 24. 7. 2018 od 13:00 zorganizována prohlídka lokality.
K účasti se přihlásíte zasláním e-mailu s předmětem „TROJSKÁ-PROHLÍDKA“ na adresu sekretáře soutěže: yi@cceamoba.cz.

Soutěžní návrh se bude odevzdávat pouze digitální formou, a to zasláním 3 pdf souborů popsaných v bodech 6.2 SP (s názvy PLAKÁT, SEŠIT a ID) osobě pověřené převzetím návrhů. (odst. 1.6 SP).
Návrhy budou vytištěny v plné velikosti (s okrajem ca 5- 6 mm) a prezentovány porotě pouze v tištěné formě.


Předpokládaný termín vyhlášení

11. 07. 2018

Vyhlašovatel

MČ Praha 7 - Troja

Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Bryknar – starosta MČ 7 - Troja

Organizátor

MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

MOBA studio, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521
E-mail: yi@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

625 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 14. 09. 2018

Datum vyhlášení soutěže

11. 07. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 07. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Tomáš Bryknar (starosta MČ Praha 7 - Troja)
Kateřina Tůmová (zástupkyně ředitele ZŠ Trojská)

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Štěpán Valouch
MgA. Markéta Zdebská
Matěj Draslar (agps, http://www.agps.ch/)

Náhradníci poroty - závislí

Radim Jendřejas (ředitel Trojského gymnázia)
Tomáš Drdácký (zástupce starosty)

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže