Předmětem soutěže je návrh úprav veřejného prostoru areálu Pražská tržnice. Cílem je podpořit kvality veřejného prostoru a přinese zlepšení funkčnosti, kultivovanosti, bezpečnosti, ekologie a estetiky veřejného prostranství mezi objekty tvořící tržnici.

Pražská tržnice je památkově chráněná od roku 1993 jako nemovitá kulturní památka České republiky.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/trz.Předpokládaný termín vyhlášení

09. 07. 2021

Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

odbor hospodaření s majetkem
Magistrátu hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha

Organizátor

CCEA MOBA: MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

E–mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

4 750 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 15. 10. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 28. 01. 2021

Datum vyhlášení soutěže

09. 07. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

07. 07. 2021

Předseda poroty

Gabu Heindl, architektka, gabuheindl.at

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Jaromír Hainc Ph.D.
Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy – místopředseda poroty
Alexandra Udženija, zastupitelka hl. m. Prahy

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Štěpánka Endrle
Gabu Heindl, architektka, gabuheindl.at – předsedkyně poroty
Irakli Eristavi, architekt, zerozero.sk
Régis Guignard, krajinářský architekt, agencemeristeme.wordpress.com

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Petr Lešek
Lenka Burgerová, místostarostka městské části Praha 7
Petr Kubíček, zastupitel hl. m. Prahy

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jiří Žid
Jiří Kotal, architekt, uustudio.cz
Marek Obtulovič, architekt, oddoarchitects.com

Přizvaní odborníci:
Jan Rak, ředitel HOM
Milan Dropka, projektový manažer Pražské tržnice
Michal Tošovský, kurátor a manažer rozvoje Pražské tržnice
Vít Máslo, autor urbanisticko-architektonické studie
Areálu Pražské tržnice
Jaroslav Dědič – 4ct, autor Ověřovací ekonomické studie koncepce Pražské tržnice.

Další probíhající soutěže