Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu nového sídla Obecního úřadu v Hovorčovicích a jeho okolí. Obec prošla v nedávné době velkým a rychlým rozvojem a proto potřebuje posílit své centrum a vybudovat adekvátní zázemí občanské vybavenosti. Polyfunkční objekt se stane významným reprezentativním místem sídla, který usnadní komunikaci mezi obyvateli a správou obce.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídky soutěžního místa proběhnou ve dnech 15. 7. 2020 a 19. 8. 2020 bez výkladu zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je v 9 hodin před budovou Obecního úřadu Revoluční 33, Hovorčovice.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2020

Vyhlašovatel

Obec Hovorčovice

Revoluční 33
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Jiří Novák
Tel.: 311 230 645
E-mail: ou@hovorcovice.cz

Organizátor

Ing. arch. Jana Kusbachová / Ing. arch. Zuzana Kučerová

Sekretář soutěže

Ing. arch. Zuzana Kučerová

Kovářská 7, Srbsko 26718
Tel.: +420 607 636 867
E-mail: soutezhovorcovice@gmail.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 05. 10. 2020

Datum vyhlášení soutěže

30. 06. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 06. 2020

Předseda poroty

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Zdeněk Šťastný (místopředseda poroty)
Milan Kotva

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Ondřej Tuček
Ing. Miroslav Bazika

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Ida Chuchlíková

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže