Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na novou mateřskou a základní školu pro Dolní Měcholupy v lokalitě Malý háj. Realizace novostavby areálu škol bude rozdělena do dvou fází. V první fázi novostavby bude realizována mateřská škola s kapacitou 4 tříd s kuchyní a jídelnou. V druhé fázi pak základní škola s dvěma třídami v každém ročníku, 2 x 9 tříd. Návrh musí toto fázování umožnit bez narušení  fungování již postavených částí.

Cílem soutěže je pro Dolní Měcholupy najít partnera pro vytvoření občanské stavby zásadního společenského významu.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 370 mil. Kč bez DPH.

Jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh.

Pozor! Termín pro odevzdání návrhů byl posunut na 29. května 2020!


Předpokládaný termín vyhlášení

06. 01. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 400 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 29. 05. 2020

Datum vyhlášení soutěže

06. 01. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

09. 12. 2019

Předseda poroty

Ing. arch. Ondřej Tuček

Řádní členové poroty - závislí

Jiří Jindřich, starosta – místopředseda poroty
Petr Hlaváček, náměstek primátora hl.m. Prahy

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Tuček
Ing. arch. Markéta Smrčková
Vít Beran, ředitel základní školy Kunratice

Náhradníci poroty - závislí

Luboš Ježil, zastupitel
Jana Doláková, místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Jan Žemlička, Ph.D., konzultant energetického konceptu
Mgr. Miroslav Ferkl. ředitel ZŠ Kutnohorská, Dolní Měcholupy

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže