Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje. Cílem soutěže je pro město Bystřice najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru a řešení dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství města.

Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 40 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová projektová architektonicko – krajinářská  soutěž o návrh.

Město Bystřice prodlužuje termín pro odevzdání soutěžních návrhů na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje. Nově se soutěžní návrhy odevzdávají dne 27. 11. 2020 do 14:00 a to jak v digitální, tak i tištené podobě.
Při odevzdávání návrhů bylo zjištěno, že původní profil zadavatele nepodporuje odevzdávání soutěže o návrh, i když ji umožňuje vyhlásit. Z tohoto důvodu město založilo nový profil zadavatel na Národním elektronickém nástroji. Odevzdání návrhů je na nově založeném profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-984044684-0/ZadavaciDokumentace-984044684-0/
Místo odevzdaní tištěných návrhu je nadále městský úřad na adrese Dr. E. Beneše 25, 257 51 BystřicePředpokládaný termín vyhlášení

17. 08. 2020

Vyhlašovatel

Město Bystřice

Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

MOBA studio / CCEA MOBA
cceamoba.cz
Igor Kovačević
igor@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 27. 11. 2020

Datum vyhlášení soutěže

17. 08. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

07. 08. 2020

Předseda poroty

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta

Řádní členové poroty - závislí

Michal Hodík, starosta
Tomáš Russe, člen komise pro výstavbu

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jan Vaněček, architekt

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Vít Dvořák – místní zeleň

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže