Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje. Cílem soutěže je pro město Bystřice najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru a řešení dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství města.

Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 40 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová projektová architektonicko – krajinářská  soutěž o návrh.Předpokládaný termín vyhlášení

17. 08. 2020

Vyhlašovatel

Město Bystřice

Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

MOBA studio / CCEA MOBA
cceamoba.cz
Igor Kovačević
igor@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 30. 10. 2020

Datum vyhlášení soutěže

17. 08. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

07. 08. 2020

Předseda poroty

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta

Řádní členové poroty - závislí

Michal Hodík, starosta
Tomáš Russe, člen komise pro výstavbu

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jan Vaněček, architekt

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Vít Dvořák – místní zeleň

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže