Předmětem soutěže je komplexní urbanisticko-architektonický ideový návrh reurbanizace centra města Hostivice.

Jednofázová ideová urbanisticko-architektonická soutěž otevřená i pro neautorizované osoby.
Předpokládaný termín vyhlášení

30. 10. 2017

Vyhlašovatel

Czech Develop Services s.r.o.

Kodaňská 25, 101 00 Praha 10
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Bc. Josef Novák, výkonný ředitel
Tel: 228 226 412, 603 442 347
E-mail: info@czdevelop.cz

Sekretář soutěže

Bc. Josef Novák

Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10
Tel/fax: 603 442 347
E-mail: j.novak@czdevelop.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:30 18. 12. 2017

Datum vyhlášení soutěže

30. 10. 2017

Datum konání hodnotící zasedání poroty

21. prosince 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 10. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Petra Studničková, MÚ Hostivice
Zdeňka Váchová, Czech Develop Services s.r.o.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Marek Makový

Náhradníci poroty - nezávislí

Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

Další probíhající soutěže