Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý most“.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

16. 01. 2019

Vyhlašovatel

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
tel.: 281 005 111
e-mail: podatelna@praha14.cz

Sekretář soutěže

Ing. Jana Lebedová

vedoucí úseku územního rozvoje
Úřad m. č. Praha 14
+420 281 005 292
jana.lebedova@praha14.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

330 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 07. 05. 2019

Datum vyhlášení soutěže

16. 01. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 01. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Radek Vondra – starosta Městské části Praha 14
Ing. arch. Milan Veselý – hlavní architekt Městské části Praha 14

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Irena Kolmanová
Ing. arch. Ivo Herman

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborného znalce pouze s výslovným svolením zadavatele.

Další probíhající soutěže