Předmětem Soutěže je zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny (včetně klidové zóny a zóny pro děti) s malým objektem občerstvení do 30 míst a venkovní terasou.

Jednofázová otevřená  krajinářsko – urbanisticko - architektonická soutěž o návrh.

Pozor! Posun termínu odevzdání návrhů: 26. 03. 2021, 15:00 hod. !Předpokládaný termín vyhlášení

28. 12. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 2

nám. Míru 20/600
120 39 Praha 2

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

mirek.vodak@nolimat.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 26. 03. 2021

Datum vyhlášení soutěže

21. 12. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 12. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jan Kolář - MČP2, místostarosta pro oblast informatiky, smart cities a volnočasových aktivit
Ing. arch. Václav Vondrášek - MČP2, místostarosta pro oblast životního prostředí, oblast výstavby a územního rozvoje a památkové péče
Ing. Petr Grametbauer - MČP2, vedoucí odboru majetku a investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Renáta Kašická - MČP2, členka rady uvolněná pro oblast bytové politiky
Ing. Michael Grundler - MČP2, místostarosta pro oblast správy majetku
Michal Pokorný - MČP2, pověřen vedením oddělení investic

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Daniel Pexa
Ing. Kristýna Cmíralová (Střítecká)

Další probíhající soutěže