Předmětem soutěže je zpracování návrhu nové Sportovní haly, která bude soužit především pro míčové hry. Nová sportovní hala musí umožnit konání soutěžních utkání i tréninkových procesů.

Předpokládá se plnohodnotné využití v době školní výuky i ve večerních hodinách jak veřejností, tak místními sportovními oddíly.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 200 mil. Kč bez DPH (bez přípojek inženýrských sítí a vybavení interiéru). Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/shz.Předpokládaný termín vyhlášení

20. 12. 2021

Vyhlašovatel

Město Žatec

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

Organizátor

CCEA MOBA: MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Yvette Vašourková

CCEA MOBA; [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 18. 03. 2022

Datum vyhlášení soutěže

20. 12. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

25. 10. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Radim Laibl, místostarosta
Jiří Karas, zastupitel, předseda Komise tělovýchovy a
sportu
Břetislav Sedláček, projektant

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Václav Rusňák, Odbor rozvoje města, investice

Náhradníci poroty - nezávislí

Jan Skoček, architekt, janskocek.com

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže