Předmětem soutěže je zpracování studie nové tělocvičny v prostoru u ZŠ Václava Hejny (resp. mezi školami).  Prvořadým cílem soutěže je nalezení odpovídající architektonické formy veřejné budovy tělocvičny a návrh studie této novostavby.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Žádosti o účast se předkládají do 29. 5. 2020. Místem odevzdání návrhů je Centrum rozvoje Česká Skalice, Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice.


Předpokládaný termín vyhlášení

04. 05. 2020

Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Náměstí T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Sekretář soutěže

Michal Kudrnáč

Vila Čerych, Křenkova 477, 551 03 Česká Skalice
Tel., Mobil : 491 451 136, 774 578 102
Mail : michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

430 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 07. 08. 2020

Datum vyhlášení soutěže

04. 05. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 04. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Rostislav Petrák, - starosta města Červený Kostelec
Ing. arch. Lukáš Ehl – architekt města Červený Kostelec

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Regner – místostarosta
Ing. Pavel Matyska - vedoucí odboru rozvoje města

Náhradníci poroty - nezávislí

Odborní znalci poroty:
rozpočtář města;
zástupce sportovní komise města.

Další probíhající soutěže