Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Roudnice nad Labem VRT, Údržbové základy a souvisejících objektů, které budou součástí vysokorychlostního úseku  VRT Podřipsko. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Drážďany a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Ústí nad Labem.

Jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická soutěž. Soutěž se vyhlašuje jako projektová v rozsahu návrhu budoucí podoby Terminálu, Údržbové základny a souvisejících objektů; jako ideová v rozsahu řešení širšího území a případného doprovodného rozvoje širšího území.

Prohlídka řešené lokality se uskuteční 20. září v 11:00 hod. Sraz účastníků prohlídka místa plnění je na železniční zastávce Kleneč.


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 09. 2021

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Organizátor

Správa železnic, státní organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

4 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 29. 11. 2021

Datum vyhlášení soutěže

03. 09. 2021

Datum konání hodnotící zasedání poroty

10. 1. - 14. 1. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

11. 08. 2021

Řádní členové poroty - závislí

1. Ing. Pavel Paidar, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6), ředitel odboru
2. Ing. Pavel Hruška, Správa železnic, státní organizace GŘ, odbor přípravy VRT, vedoucí oddělení přípravy RS 4 a RS 5
3. Ing. Michal Kučera, Ústecký kraj, Radní (oblasti regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

1. Ing. arch. Pavel Andršt, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6), vedoucí oddělení schvalování staveb, č. autorizace ČKA 03324
2. Ing. arch. Matyáš Hron, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy VRT, systémový specialista
3. Mgr. Zdenka Vachková, Ústecký kraj, zastupitelka (předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost), členka krajské pracovní skupiny pro VRT

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
1. Mgr. Monika Kotasová, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy VRT, systémový specialista
2. Ing. Jan Janoušek, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy VRT (technické záležitosti spojené s VRT a kolejovým řešením)
3. Ing. Tomáš Slaný, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek generálního ředitele, odbor bezpečnosti a krizového řízení, systémový specialista
4. Ing. Lenka Žemličková, Ph.D., Správa železnic, státní organizace GŘ, O23, systémový specialista
5. Ing. arch. Lucie Kavánová, Architektka města Roudnice nad Labem
6. Alexandre Lemaitre, SNCF Gares & Connexions


Porota může v průběhu Soutěže požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže