Předmětem soutěžního dialogu je návrh rekonstrukce budovy TGM 16 – budovy z roku 1969 na adrese náměstí T. G. Masaryka 16 –, která zajistí dlouhodobou funkčnost a udržitelnost jejího provozu pro potřeby magistrátu města Přerova.
Zrekonstruovaná budova magistrátu města Přerova by měla reprezentovat veřejnou a administrativní stavbu 21. století – sloučit v sobě soudobý přístup k adaptacím nejmladšího architektonického dědictví, požadavky na budovu veřejné správy (inkluzivita, otevřenost, snadná orientace, reprezentativnost) a také požadavky na zdravé a přehledné pracovní prostředí zaměstnanců magistrátu. Samozřejmostí je bezbariérový přístup ke všem provozům a provozní (energetická) úspornost.

Soutěžní dialog.

Podání žádostí o účast do: 2. října 2020, 15:00 hod.

Podání profesního přístupu k řešení zakázky: 26. října 2020, 15:00 hod.Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34
750 11 Přerov 2

Organizátor

MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

CCEA MOBA
+420 603 810 083
[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 200 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 02. 10. 2020

Datum vyhlášení soutěže

31. 08. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 08. 2020

Předseda poroty

Ing. arch. David Kotek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Měřínský – primátor města Přerova, místopředseda komise
Michal Zácha, DiS. – náměstek primátora
Ing. Hana Mazochová – náměstkyně primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Vrána – člen Rady města Přerova
Ing. arch. Jan Horký – člen Zastupitelstva města Přerova
Mgr. Petr Kouba – náměstek primátora

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Adam Jirkal

Další probíhající soutěže