Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu nového Víceúčelového domu obce Hlásná Třebaň a jeho okolí. Rozvíjející se obec potřebuje vybudovat adekvátní zázemí občanské vybavenosti, které bude funkční, šetrné, přívětivé a otevřené pro všechny občany. Polyfunkční objekt se stane novým sídlem obecního úřadu s požární zbrojnicí, stejně jako místem pro kulturu, služby a volný čas.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa dne 6. 9. 2021 bez výkladu zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je v 9 hodin před budovou Obecního úřadu Karlštejnská 150, Hlásná Třebaň.Předpokládaný termín vyhlášení

11. 06. 2021

Vyhlašovatel

Obec Hlásná Třebaň

Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň

Organizátor

Ing. arch. Jana Kusbachová / Ing. arch. Zuzana Kučerová

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jana Kusbachová

U Hřbitova 260, Loděnice 267 12
+420 776 100 589
[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

19:00 05. 11. 2021

Datum vyhlášení soutěže

11. 06. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 05. 2021

Předseda poroty

MgA. Markéta Zdebská

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Tomáš Snopek (místopředseda poroty)
Ing. Jiří Krátký

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Mgr. Jan Valenta Ph. D.
Ing. Miroslav Stříbrný
Bc. Tomáš Přibyla
Bc. Tomáš Hanč
Ing. Michal Knor

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Tomáš Urban - zástupce Správy CHKO Český kras.

Další probíhající soutěže