Předmětem soutěže je řešení návrhu vodního prvku na Horním náměstí ve Znojmě.

Jednofázová otevřená architektonicko-výtvarná soutěž.

Více informací: https://www.znojmocity.cz/vodni%2Dprvek%2Dna%2Dhornim%2Dnamesti/d-66165


Předpokládaný termín vyhlášení

07. 02. 2019

Vyhlašovatel

Město Znojmo

Obroková 1/12
669 22 Znojmo

Sekretář soutěže

Ing. arch. Iveta Ludvíková

městský architekt
Adresa: Obroková 1/12, Znojmo
Tel.:515 216 202, 739 389 044
E-mail: iveta.ludvikova@muznojmo.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

330 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:30 06. 05. 2019

Datum vyhlášení soutěže

07. 02. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

14.5.2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

05. 02. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Blaha - místostarosta města
Ing. Jakub Malačka, MBA - místostarosta města
Mgr. Karel Podzimek - místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Václav Babka
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Jaroslav Hulín
Ing. arch. Jan Hora - architekt – ateliér O-R-A, asistent ústavu experimentální tvorby FA VUT Brno

Náhradníci poroty - závislí

Jan Grois, MBA - starosta města
Ing. arch. Radomír Kaman - člen rady města

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci poroty:
Ing. arch. Pavel Wewiora, památkář, NPÚ územní odborné pracoviště v Brně
Milan Malý, technický ředitel KTS-AME, s.r.o. Hradec Králové – vodní technologie

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže