Předmětem soutěže je zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, tj. vybudování dvou nových vstupních bran se zázemím a kultivace přiléhajících veřejných prostranství. Cílem obnovy vstupních bran a navazujících prostranství je otevřít areál Výstaviště Praha veřejnosti a včlenit ho do struktury okolního města. Předpokládaný termín zahájení realizace je rok 2018.

Veřejná mezinárodní jednofázová projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

19. 01. 2017

Vyhlašovatel

Rozvojové projekty Praha, a.s.,

Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1

Sekretář soutěže

Ing. arch. Petra Hrubešová

Kancelář projektů a soutěží IPR Praha
tel.: + 420 236 00 4531
email: vstupnibrany@rprg.cz

JUDr. Ivana Nováková, právní podpora sekretáře, Kancelář právní IPR Praha

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

255 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 27. 03. 2017

Datum vyhlášení soutěže

19. 01. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 01. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy
Ing. Pavel Klaška / člen představenstva Rozvojové projekty Praha, a. s.
MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
Ing. arch. Lenka Burgerová PhDr. / radní Praha 7

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jan Wolf / radní hl. m. Prahy
Ing. arch. Jakub Hendrych / architekt Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha
Mgr. Karel Klíma / místopředseda představenstva Rozvojové projekty Praha, a. s.

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Bouřil
MgA. Filip Kosek / architekt

Další probíhající soutěže