Zadáním soutěže bylo zpracování komplexního ideového návrhu libovolné formy bydlení  v roce 2050. Návrh měl zohledňovat specifické urbanistické a architektonické podmínky české metropole a do nich promítnout autorovy vize bydlení v budoucnosti. Výběr lokality byl ponechán na soutěžících. Soutěž je pro VŠ studenty oborů architektura a pozemní stavby.


Vyhlašovatel

Společnost CENTRAL GROUP a hlavní město Praha ve spolupráci s mediálními partnery, deníkem MF DNES a zpravodajským serverem iDNES.cz

Předseda poroty

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Řádní členové poroty - závislí

Alena Řezníčková – MF Dnes a iDNES.cz, zástupce mediálního partnera

Řádní členové poroty - nezávislí

1

Částka 50 000,-
Bc. Ondřej Chybík, FA VUT Brno

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
Bc. Tomáš Tatýrek, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Andrej Kacera, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]