Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na stavbu Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, odhad finančních nákladů na stavbu je – max. do 30 mil. Kč bez DPH.

 


Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.

Porota

Řádní členové

Mgr. Petr Pelech
Mgr. Hynek Látal
MgA. Michal Trpák
Ing. arch. Stanislav kovář, CSc.,
Ing. arch. Petr Šíma

Náhradníci

Petr Schel
Michal Škoda
Ing. arch. Petr Žížala
Vladimír Petráš

1

Částka 75 000,-
SLA, s. r. o.

2

Částka 50 000,-
Ing. arch Zbyněk Skala, Ing. arch Martin Krtouš (STA, projektový atelier, v. o. s.)

3

Částka 25 000,-
Ing. arch. Filip Dubský, Ing. arch. Miroslav Vodák (NOLIMAT team)