Předmět soutěže: Vytvoření návrhu objektu z betonu, který využívá technologii TX Active. Objektem se rozumí cokoliv, co může být umístěno ve veřejném prostoru, jako jsou náměstí, parky, ulice, silnice a jiné veřejné plochy. Soutěžící měli možnost volby, zda svůj objekt pro účely vizualizace umístí do fotografie veřejného prostoru, kterou si sám vybere nebo zda ponechá objekt samostatně bez pozadí.


Předseda poroty

Ing. arch. Ludvík Grym

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Ludvík Grym
Ing. Jan Hrozek
MgA. Pavla Kačírková
Gábina Páralová
Mgr. Daniel Piršč

Náhradníci poroty - závislí

Miroslav Příkopa

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 50 000,-
Ing. arch. Václav Kocián a MgA. Natalie Chalcarzová - „EKOAZA“

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
Iveta Kolláriková, Marta Bímová a Vlado Hrivňák - „MONOBLOCK“

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Mgr. Jan Střelec s Ing. Petrem Novosadem - „TijO Choroš“ - Betonové svítící choroše s příměsí TiO2

[Hodnocení poroty]

-

Cena generálního ředitele

Částka 5 000,-
Michal Šírek - „Air- Clean Bridge“

-

Mimořádné ocenění vyhlašovatele pro návrh dle doporučení poroty

Částka 3 000,-
Šárka Doležalova - „6cells - zelená dlažba pro město“

-

Mimořádné ocenění vyhlašovatele pro návrh dle doporučení poroty

Částka 3 000,-
Barbora Mikitova a Pavel Buryška - „Kultivar“