Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu návštěvnického střediska „Vodní dům“ na pozemcích p.č. 567 (KN), 569 (PK), 570 (PK) a 571 (PK) v k.ú. Hulice. Vodní dům bude moderní návštěvnické středisko umístěné v blízkosti hráze přehradní nádrže Želivka (Švihov) a úpravny vody Želivka, určené pro veřejnost. Objekt se bude skládat ze tří hlavních stavebních objektů: vlastní stavba návštěvnického střediska vč. vnitřní expozice, venkovní expozice a zeleň, parkoviště. Soutěžní návrhy měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů cca 60 mil. Kč, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů.


Vyhlašovatel

ZO ČSOP Vlašim

Předseda poroty

akad. arch. Jan Kerel

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Ing. Pavel Pešout
Ing. Karel Kříž

Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Radko Květ

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty závislí:
RNDr. Marcela Dvořáková
Ing. Jan Slanec

1

Částka 150 000,-
MIMOSA architekti

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Zdeněk Fránek, ARCHITECT&ASSOCIATES s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 15 000,-
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar

[Hodnocení poroty]

3

Částka 15 000,-
RUDIŠ - RUDIŠ Architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 6 000,-
TAK Architects s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 4 000,-
Ing. arch. Jana Medlíková, Ing. arch. Jiří Janďourek, Mgr. Jarmila Hrušková

[Hodnocení poroty]