9. ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb a rekonstrukcí staveb, v jejichž konstrukci byly převážně použity cihly a cihlové systémy.


Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

 

Sekretář soutěže: PhDr. Václav Chaloupecký


 


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Porota

Porota:

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty)

Ing. Roman Šulista, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt

Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně

Ing. Ladislav Brett, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Jitka Pálková, Business Media CZ

RNDr. Jiří Hejhálek, VEGA

Mgr. Matěj Šišolák, JAGA media

-

Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2014

Částka 100 000,-
Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch. Jan Tesař

[Hodnocení poroty]

-

Cena ČKAIT (stavbyvedoucímu za provedení stavby)

Částka 25 000,-
hlavní stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko, stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger

Částka 40 000,-
Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní uznání společnosti Wienerberger

Částka 10 000,-
Ing. arch. Lukáš Rouha

[Hodnocení poroty]

-

Stavba VOX POPULI BRICK AWARD 2014


Ing. Karel Peterka

[Hodnocení poroty]