Cihla v 21. století

Cihlový dům s pálenou střešní krytinou

Jednokolová veřejná soutěžní přehlídka.


Účelem soutěžní přehlídky bylo

  • Prezentovat dokončené stavby využívající v konstrukci převážně cihly anebo cihlové systémy a pálenou střešní krytinu
  • Prezentovat rekonstrukce staveb, při nichž byly jako hlavní, případně jako druhý nejvýznamnější, konstrukční prvek použity cihly a (nebo) pálená střešní krytina
  • nejlepší z přihlášených dokončených staveb a rekonstrukcí ocenit.

 
Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Romanem Bustou, obchodním ředitelem
Tel.: +420 383 826 300
e-mail: [email protected]; [email protected]

TONDACH Česká republika s.r.o.
Sídlo: Bělotínská 722, 753 18 Hranice
Zastoupen: Ing. Kamilem Jeřábkem, jednatelem
Tel.: +420 581 673 338; +420 234 715 717
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT

Pražská 16, 102 21 Praha 10
Tel.: 281 017 397; 602 342 514;
e-mail / web [email protected], www.komunikace-profit.cz

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Eva Hellerová, autorizovaný inženýr
• Ing. Miroslav Kaliba, autorizovaný inženýr
• Ing. Jan Korbel, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
• doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně
předsedkyně poroty
• Ing. arch. Renata Rubešová, autorizovaný architekt
• prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Jiří Hejhálek, VEGA
• Ing. arch. Jitka Pálková, Business Media CZ
• PhDr. Matěj Šišolák, JAGA media
-

Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2016

Částka 100 000,-
TOMÁŠ DVOŘÁK ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Dvořák

[Hodnocení poroty]

-

Cena společnosti Wienerberger - Cihlový dům s pálenou střešní krytinou

Částka 50 000,-
TOMÁŠ DVOŘÁK ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Dvořák

[Hodnocení poroty]

-

Cena za nejhezčí střechu

Částka 25 000,-
Ing. arch. Tomáš Dvořák
TOMÁŠ DVOŘÁK ARCHITEKTI s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Cena za nejlepší rekonstrukci

Částka 25 000,-
TOMÁŠ DVOŘÁK ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Dvořák

[Hodnocení poroty]

-

Cena ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby)

Částka 25 000,-
GEBAS ATELIÉR ARCHITECTS s.r.o.
Ing. arch. Miroslav Gebas

[Hodnocení poroty]

-

Cena za nejhezčí fasádu z lícových cihel

Částka 25 000,-
Jiran Kohout architekti s.r.o.
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ

Částka 25 000,-
stempel&tesař architekti
prof. Ing. arch. Ján Stempel
Ing. Arch. Jan Jakub Tesař

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství JAGA media

Částka 15 000,-
Atelier 38, s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Bindr
Ing. Arch. Lucie Mohylová

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství VEGA

Částka 15 000,-
LP PROJEKCE
Ing. Lukáš Peniaško

[Hodnocení poroty]

-

Stavbou VOX POPULI BRICK AWARD 2016


LP PROJEKCE
Ing. Lukáš Peniaško

[Hodnocení poroty]