Předmětem soutěže byl návrh architektonického a urbanistického řešení výstavby bytových domů ve vnitrobloku, který je vymezen ulicemi Francouzská, Hvězdová, Bratislavská a Stará.

Užší jednofázová projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
ID datové schránky: a7kbrrn
Zástupce zadavatele: Ing. Petr Vokřál, primátor města

Sekretář soutěže

Ing. arch. Filip Slezák

e-mail: [email protected]
tel.: +420 602 109 609

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Karel Havliš

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, Úsek školství a prorodinné politiky, místopředseda poroty
Mgr. David Oplatek, radní MČ Brno – střed
Ing. Jitka Kalášková, BO MMB

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. David Mikulášek, KAM, Brno
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, Úsek rozvoje města
Ing. arch. Petr Bořecký, radní MČ Brno - střed

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 300 000,-
Chybik+Kristof Associated Architects s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
Ing. Michal Palaščak

[Hodnocení poroty]

3

Částka 160 000,-
UNIT architekti, s.r.o.

[Hodnocení poroty]