Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu prostorového a funkčního řešení centra města Milevska.

 


  


Vyhlašovatel

Město Milevsko

Bc. Zdeněk Herout, starosta města
Nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1
Tel: 382 504 102
E-mail:[email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Miroslav Sládek

referent odboru regionálního rozvoje
Sažinova 843, 399 01 Milevsko
Tel: 382 504 243
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Zdeněk Herout, starosta města
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Preininger
Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Milevsko

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Marek Janatka
Ing. arch. Simona Švecová – architektka města
Ing. Petr Švára – vedoucí ORR MěÚ Milevsko

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 80 000,-
ABM architekti s.r.o. / Ing. arch Petr Bouřil

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
MS plán s.r.o. / Ing. arch Michal Šourek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. Eduard Žaluda

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Petr Brožek / BRAK architects

[Hodnocení poroty]