Soutěž pro studenty vysokých škol architektury a stavebních.

Předmět soutěže: Zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení domu pro tří až pětičlennou rodinu s rozpočtovou kalkulací do 3 000 000 Kč.

Účel a poslání soutěže: Nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického (to jest tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení. Cílem je podpořit mladé architekty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat. Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pouze pro prezentační účely vyhlašovatele.


Vyhlašovatel

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Vinohradská 3218/169, P.O. Box 117 100 17 Praha 10

Porota

Řádní členové poroty
Ing. Pavel Zídek, ČMSS
Akad. arch. Jan Sapák
Ing. arch. Lukáš Holub
Ing. arch. Luděk Obal
Ing. arch. Josef Panna


Náhradníci poroty
Ing. arch. Milan Nytra

1

Částka 50 000,-
Ondřej Chybík

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
Roman Vilím, Petr Moráček

3

Částka 20 000,-
Jakub Klaška, David Marek

-

Odměna

Částka 12 000,-
Ondřej Chybík

-

Odměna

Částka 6 000,-
Jakub Kastner

-

Odměna

Částka 6 000,-
Radim Kounek

-

Odměna

Částka 6 000,-
Tomáš Toegel