Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu fasády Nové scény Národního divadla za použití materiálů DuPontTM Corian®, DuPontTM Alesta®, DuPontTM SentryGlas® ExpressionsTM, DuPontTM SentryGlas® a DuPontTM Climate SystemsTM. Soutěž se netýkala provozního řešení a interiérů, ale pouze obvodového pláště budovy Nové scény.


Vyhlašovatel

DuPont CZ, s.r.o.

Předseda poroty

Zdeněk Lukeš

Členové poroty závislí:
Wlodzimierz Soboń
Ondřej Černý
Jean-Christophe Masnada

Členové poroty nezávislí:
Michal Froněk

Náhradníci poroty závislí:
Štépán Kubišta

Náhradníci poroty nezávislí:
Jan Němeček

1

Částka 45 000,-
Mag. arch. Jiří Matura

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
MIMOSA architetki s.r.o. - Ing. arch. Petr Moráček, Ing. arch. Pavel Matyska, Ing. arch. Jana Zoubková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 15 000,-
Ing. arch. Vítězslav Danda

[Hodnocení poroty]