Předmět soutěže:  Zpracování architektonického návrhu domu pro bydlení s podstatným použitím technologie skládané z dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva. Účastníci soutěže mohou návrhy zpracovat ve dvou soutěžních kategoriích, a to jako: A)   Nízkoenergetický rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy pro „ideální“ pozemek B)   Nízkoenergetický bytový dům (v rozmezí 4 - 9 bytových jednotek) pro „ideální“ pozemek   Účel soutěže: a) vybrat a ocenit nejlepší komplexní architektonická řešení dřevěných domů pro bydlení z odevzdaných soutěžních návrhů, tj. nejlepší řešení po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické, konstrukční a s přihlédnutím k energetické náročnosti a účelnosti vynaložených investičních prostředků, b) vybraná řešení případně realizovat; v takovém případě budou zpracováním projektové dokumentace a provedením souvisejících výkonů pověřeni autoři příslušných řešení.   Posláním soutěže je: a) nabídnout kvalitní, soutěží „auditované“ domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků b) podpořit realizaci dřevěných staveb jako jediného běžně používaného tuzemského obnovitelného stavebního materiálu v rámci udržitelného rozvoje a stavění, c) podpořit význam kvality projektů pro realizaci staveb na bázi dřevostavby, d) umožnit zejména mladší nastupující generaci architektů a inženýrů konfrontaci názorů a představ o moderní dřevostavbě pro bydlení i v mezinárodním kontextu, e) soutěž a její výsledky propagovat veřejnosti prostřednictvím medií

Vyhlašovatel

Ministerstvo zemědělství a Nadace dřevo pro život

Porota

Kamil Mrva,
Josef Patrný,
Josef Smola,
Petr Jureček,
Václav Stránský,
Jiří Fereš,
Ladislav Vaněk,
Jaromír Kročák,
Miroslav Urban

-

Kategorie bytový dům - 1.cena


Neudělena.

-

Kategorie bytový dům - 2.cena


Neudělena.

-

Kategorie bytový dům - 3.cena

Částka 120 000,-
Štěpán Děnge, Jakub Děnge, Jana Stopková

[Hodnocení poroty]

-

Kategorie bytový dům - 3.cena

Částka 120 000,-
Kategorie bytový dům - 3.cena

[Hodnocení poroty]

-

Kategorie bytový dům - Mimořádná odměna

Částka 40 000,-
Tomáš Vanický, Vladimír Smudek, Tomáš Krupa

-

Kategorie rodinný dům - 1. cena

Částka 300 000,-
Josef Chybík, Ondřej Chybík

[Hodnocení poroty]

-

Kategorie rodinný dům - 2. cena

Částka 200 000,-
Martin Příhoda, Stanislav Kučera, Dagmar Donaťáková

[Hodnocení poroty]

-

Kategorie rodinný dům - 3. cena

Částka 150 000,-
Petr Kasl, Michal Fischer

[Hodnocení poroty]

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 30 000,-
Break Point spol s r.o. - – Irena Truhlářová, Tomáš Veselý

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 30 000,-
David Bartoušek

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 30 000,-
Michael Kocych, spolupráce Aleš Vojíř

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 30 000,-
Zdeněk Marek, Ludmila Kalčíková, Martin Snopek, Milan Vlček

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 30 000,-
Petr Laštovka, Miroslav Zeman, Zdeněk Cihlář

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 30 000,-
Jaromír Veselák, spolupráce Kamil Staněk, Radek Dragoun

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 30 000,-
Jan Hendrych, Veronika Veselá, Pavla Dvořáčková, Jakub Hendrych

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 30 000,-
Michal Schwarz

-

Kategorie rodinný dům - Mimořádná odměna

Částka 15 000,-
Marek Štěpán, spolupráce Barbora Nováková Barathová, Jakub Staník, Jan Hradil, Jan Martínek.

-

Kategorie bytový dům - Mimořádná odměna

Částka 15 000,-
Jana Zoubková, Petr Moráček, Tomáš Pavlík