Předmětem soutěže bylo urbanistické a architektonické řešení revitalizace městského sportovního areálu Dukla Pardubice, jednoho z nejvýznamnějších sportovišť v České republice. Cílem soutěže najít nové soudobé pojetí sportovního areálu a navazujícího vytyčeného území, které vezme v potaz poslání sportu a jeho význam v dnešní společnosti. Dukla Pardubice se má stát městským sportovním areálem XXI. století.

Dvoufázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Magistrát města Pardubic

Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zástupce: Ing. Martin Charvát - primátor města

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavla Pannová

Tel.: +420 466 859 151
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

M.Arch. Saša Begovič (HR)

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Aleš Klose
Ing. Martin Charvát - primátor města – místopředseda poroty
Ing. Helena Dvořáčková - náměstkyně primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jaroslav Menšík
Mgr. Jakub Rychtecký - náměstek primátora pro sport

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Edita Lisecová

Přizvaní odborní znalci
Mgr. Miroslav Janovský – manažer projektu
PaedDr. Libor Varhaník - předseda ČAS

1

Částka 900 000,-
Atelier CMJN / AED Project / Terra Florida, Paříž (FR)
François Lepeytre , Gaël Brulé
Spolupráce: , Hector Hernandez , Marisa Benedetti , Martin Roynard , Aleš Marek , Ondřej Šperl , Tomáš Hajdu , Jan Šulcek , Helena Holakovská , Zuzana Hlasivcová , Lada Veselá , Radka Šimková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 600 000,-
Ing. Ján Studený
Peter Stec , Maroš Bátora , Marián Počúch

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 100 000,-
ECHOROST ARCHITEKTI, Praha (CZ)
Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. arch. Jiří Pavlíček
Spolupráce: , Jan Kvita , Šimon Jiráček

[Hodnocení poroty]

-

Odměna


ADR, Praha (CZ)
MgA. Aleš Lapka
Spolupráce: , Pavel Čermák , Šárka Chroustová , Martin Kuklík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna


CMC, Praha (CZ)
akad. arch. Vít Máslo
Autoři: , David R. Chisholm , Adriano Ferrer Escayola
Spolupráce: , Zuzana Kodešová , Yulia Pozynich , Yasaman Ghanaeimiyandoab

[Hodnocení poroty]