Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování návrhu architektonického a projektového řešení Domu č. p. 48 – Stará lékárna, jako specifického a symbolického místa, které plnohodnotně a s originální uměleckou imaginací představí Sušici – Bránu Šumavy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 Vyhlašovatel

Město Sušice

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Bc. Petrem Mottlem, starostou města

Sekretář soutěže

Lenka Jandová

Investiční technik města
Město Sušice, Náměstí svobody 138, 342 01 Sušice
376 540 142, 724 181 597
[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Věra Marešová, autorizovaný inženýr, ČKAIT 0201122
PhDr. Jan Lhoták

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Petr Mottl
Mgr. Zdeňka Řezníčková

Náhradníci poroty - nezávislí

akad. arch. Mikuláš Hulec
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák CSc.
Ing. arch. Jaroslav Daďa
prof. akad. Arch. Mikuláš Hulec
doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc
Ing. arch. Jaroslav Daďa

Přizvaní odborníci:
• Ing. Václav Vejvoda – ekonom
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborníků pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

1

Částka 325 000,-
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar
Ing. arch. Marta Chaloupková , Ing. arch. Anna Koukolová
Spolupráce: , Jan Lankaš – vizualizace ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 275 000,-
APRIS 3MP s.r.o.
Ing. arch. Miroslava Tylšová
Autoři: , Ing. arch. Vojtěch Taraba , Ing. arch. Petra Holubová , Ing. arch. Miloš Fischer ,
Spolupráce: , Ing. Eva Klímová , Barbora Ptáčková ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
Archilab s.r.o.
Ing. arch. Martin Řežábek
Eva Štouračová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
A. I. P. Sdružení Ing. Zdeněk Jäger
Ing. arch. Jaroslav Kačer, Ing. arch. Petr Kouřimský, Ing. arch. Nikol Kouřimská
Ing. Zdeněk Jäger , ,

[Hodnocení poroty]