Předmětem soutěže byl architektonicko-konstrukční návrh nového přemostění řeky Vltavy na území hlavního města Prahy.

Dvorecký most vytvoří důležité tangenciální propojení – spojí vltavské břehy mezi zlíchovským a podolským nábřežím, propojí Smíchov a Pankrác.

Cílem jeho vybudování je zlepšení dopravního propojení města na obou březích Vltavy v jižní části hlavního města Prahy. Jeho nezanedbatelným přínosem bude i propojení cyklistických stezek, které jsou vedeny po obou březích, tj. jako náhrada za problematické propojení přes Barrandovský most.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-konstrukční soutěž.


Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1 – Staré Město

Odbor strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Sekretář soutěže

JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.

Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
Adresa pro doručování písemností e-mailem je: [email protected]
Ing. Lukáš Křesálek, tel.: +420 778 088 818
Mgr. Vlastimil Křesálek, tel. +420 603 430 773

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. Pavel Richter

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Jehlík
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Ing. Pavel Štěpán

Náhradníci poroty - závislí

Petr Dolínek
prof. Ing. arch. Roman Koucký

Náhradníci poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
1

Částka 1 600 000,-
TUBES spol. s r.o. + ATELIER 6, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 1 400 000,-
Santiago Calatrava LLC

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 400 000,-
CMC architects, a.s. + Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 300 000,-
Wilkinson Eyre Architects Ltd.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 300 000,-
Ing. arch. Michal Gabaš
Ing. arch. Tomáš Beránek , doc. Dr. Ing. Luboš Podolka , Apropos Architects s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 300 000,-
SUDOP PRAHA a.s.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 200 000,-
Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka , Ing. arch. Roman Strnad

[Hodnocení poroty]